Επιστροφές Προϊόντων

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εντός 14 ημερολογιακών ημερών έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Τονίζουμε ότι ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από την courier στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπροθέσμου. Σε περίπτωση που το κόστος μεταφορικών είναι διαφορετικό π.χ. λόγω μεγάλου όγκου ή αποστολής στο εξωτερικό, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αυτό, καθώς και το κόστος επιστροφής. 

Σε κάθε περίπτωση και αφού προηγουμένως έχετε επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών μας και μας έχετε γνωστοποιήσει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση όπως ακριβώς παραλήφθηκαν από εσάς. Αυτό σημαίνει:

α) Να μην έχουν φθορές και οι συσκευασίες τους να είναι αυτές που κανονικά συνοδεύουν το προϊόν

β) Να είναι σε άριστη κατάσταση με την εργοστασιακή τους συσκευασία (κουτί ή ζελατίνα)

γ) Να συνοδεύονται με όλα τα έγγραφα με τα οποία παραδόθηκε το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο κ.ο.κ).

Αν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε μπορείτε ελεύθερα να αποστείλετε το προϊόν πίσω σε εμάς, αφού πρώτα έχετε επικοινωνήσει είτε τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών μας είτε μέσω email στο info@epiplakatsouras.gr με το εξής περιεχόμενο: «Προς [………]: · Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*) · Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*) · Όνομα καταναλωτή(-ών) · Διεύθυνση καταναλωτή(-ών) · Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί) · Ημερομηνία».

Εμείς στη συνέχεια, αφού παραλάβουμε το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και το ελέγξουμε θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά που καταβάλλατε για την αγορά του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχθούμε την επιστροφή.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται ανωτέρω για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απολέσει το δικαίωμά της υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης,

γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,

δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,

ε) την προμήθεια σφραγισμένων ή μη αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

ζ) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει αιτηθεί τη συγκεκριμένη επίσκεψη από τον έμπορο με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο έμπορος παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή (π.χ. επισκευή ή συντήρηση), το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά. Παρομοίως αν κατά την διάρκεια της επίσκεψης ο έμπορος παράσχει αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στα εν λόγω αγαθά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που διαπιστωθούν επαναλαμβανόμενες επιστροφές υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που το www.epiplakatsouras.gr κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα υπαναχώρησης ή δρα κακόπιστα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες αποδεικνύεται αποκλειστική υπαιτιότητα του www.epiplakatsouras.gr: Σε κάθε περίπτωση πώλησης λανθασμένου προϊόντος, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε ή σε ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που παραγγέλθηκε, σε κάθε περίπτωση αποστολής προϊόντος κακής ή και ελαττωματικής ποιότητας, σε κάθε περίπτωση που το προϊόν κατά την παράδοση έχει συσκευασία τόσο κατεστραμμένη (ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της) ώστε αυτό να επηρεάζει/επιδρά στην χρήση του και σε περιπτώσεις που υπήρξε πρόβλημα – ελάττωμα στο προϊόν με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.epiplakatsouras.gr. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο πελάτης αφού έχει παραλάβει το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψει εντός (14) δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και στη συσκευασία τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις απαιτήσεις, το www.epiplakatsouras.gr μπορεί να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται την αντικατάσταση του με άλλο ίδιο προϊόν ίσης αξίας ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούριο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής και όχι την επιστροφή χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα γίνεται με την μεταφορική που συνεργάζεται η επιχείρηση και ο πελάτης δεν χρεώνεται τα μεταφορικά με την προϋπόθεση ότι η επιστροφή του προϊόντος θα γίνει εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό θα πρέπει να μας αποστείλετε με e-mail στο info@epiplakatsouras.gr  φωτογραφίες του προϊόντος, εμφανίζοντας όσο πιο λεπτομερώς είναι εφικτό το πρόβλημα, προκειμένου να ελεγχθεί από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης μας. Εάν μας αποστείλετε το προϊόν χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου όλα τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος επιπροσθέτως όσων προκύψουν, καθώς επίσης η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παραλαβής του. Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέρθηκαν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από τουλάχιστον 2ετή εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχετε το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλετε το προϊόν σε εμάς και στη συνέχεια να αναλάβουμε τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε μπορείτε να ζητήσετε επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβάλατε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε απλά επιστρέφεται σε εσάς. Επίσης, στην περίπτωση που μας αποστείλετε ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα, τότε πληρώνετε οι ίδιοι τα έξοδα αποστολής. Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής τα επιστρέφουμε σε εσάς.

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εφόσον ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, σας αποσταλεί και αρνηθείτε να την παραλάβετε (χωρίς υπαιτιότητα δική μας), επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα αποστολής και επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον επιθυμείτε να καταχωρήσετε εκ νέου παραγγελία στο κατάστημά μας θα πρέπει να εξοφλήσετε με τραπεζική κατάθεση ολόκληρο το ποσό της νέας παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών που θα έχουνε προκύψει από την ανωτέρω οφειλή και δεν θα έχετε ξανά το δικαίωμα επιλογής της αντικαταβολής ως μέθοδο πληρωμής. Σε περίπτωση που το κόστος μεταφορικών είναι διαφορετικό π.χ. λόγω μεγάλου όγκου ή αποστολής στο εξωτερικό, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αυτό, καθώς και το κόστος επιστροφής. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Πριν την αποστολή του προϊόντος: Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epiplakatsouras.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στo τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών μας στο τηλέφωνο 2651 029595.

Σε περίπτωση που προβείτε σε ακύρωση μετά την αποστολή της παραγγελίας σας, επιβαρύνεστε με το κόστος των μεταφορικών της αποστολής προς εσάς καθώς και το κόστος των μεταφορικών προς το κατάστημα όπως προέκυψαν ανάλογα με την παραγγελία σας. 

Παρατηρήσεις: Το www.epiplakatsouras.gr διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπό του.